Tai Hai - modi di praticareRenshuInverno

Renshu

ShimeiTiroCerimoniale

Rei Sha

 

ToyaMae

Toya Mae

Makiwara Mae

Makiwara Mae

Tai Kai

Tai Kai 
Copyright © 2017 - Scuola delle Quattro Foglie